[tintuc]
CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH

Kính gửi:….. Xin được dấu tên Cty nhé.

V/v: Nghị quyết  954/2020/UBTVQH14 về nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2020, Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành. Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 26/2012/QH13 như sau:

+ Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng 

+ Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng 

Ngày 23/6/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2546/TCT-DNNCN về việc tổ chức triển khai Nghị Quyết số 954/2020/UBTVQH14.

Ngày 08/07/2020, Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh ban hành thông báo về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (đính kèm).

Chi cục Thuế quận Bình Thạnh kính thông báo đến quý doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn được biết./.


[/tintuc]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog Kế Toán